آموزش محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه + فرمول و مثال

  • ۱۴۰۲-۰۷-۲۶
آموزش محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه + فرمول و مثال

تعریف ذوزنقه در علوم ریاضی

ذوزنقه (Trapezoid) یک چهارضلعی است که حداقل دو ضلع متقابل (قاعده) دارد. توضیحات بیشتر در مورد ذوزنقه بر اساس ویژگی‌های مختلف آن به شرح زیر است:

  • قاعده‌ها

حداقل دو ضلع متقابل در ذوزنقه وجود دارد که به عنوان قاعده‌ها شناخته می‌شوند. این قاعده‌ها ممکن است برابر نباشند و موازی یا غیر موازی باشند.

  • زوایا

زوایای مجاور ذوزنقه مساوی نیستند و دو زوج زاویه مجاور متفاوت اند. به عبارت دیگر، زوایای مجاور دیگری که به قاعده متفاوت تعلق دارند، مساوی نیستند.

  • قطرها

ذوزنقه دو قطر متقابل ندارد.

  • انواع ذوزنقه

– ذوزنقه قائم‌الزاویه

-ذوزنقه متساوی‌الساقین

– ذوزنقه مختلف‌الاضلاع

در مقاله آموزش محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه همراه ما باشید تا اطلاعات خود را درباره این شکل هندسی تکمیل نمایید و بتوانید مساحت و محیط آن را به راحتی محاسبه نمایید.

آموزش محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه

  1. آموزش محاسبه محیط ذوزنقه

فرض کنید یک ذوزنقه معمولی داریم که طول هر ضلع آن با حروف a, b, c, d نشان داده است. برای محاسبه محیط ذوزنقه (مانند مربع)، تنها کافی است که تمام ۴ ضلع را با یکدیگر جمع کنید. فرمول محیط ذوزنقه به صورت زیر است:

محیط ذوزنقه = a + b + c + d

مثال: تصور کنید که یک ذوزنقه مختلف الاضلاع دارید که طول ضلع‌های آن به ترتیب برابر با ۸، ۹، ۵ و ۴ است. در این صورت بر اساس فرمول بالا می‌توانید محیط این چهار ضلعی را حساب کنید:

محیط ذوزنقه = ۴+ ۵ + ۹+ ۸ =۲۶

پس محیط این ذوزنقه برابر با ۲۶ واحد (سانتی متر یا اینچ) است.

محاسبه محیط ذوزنقه

  1. آموزش محاسبه مساحت

برای محاسبه مساحت یک ذوزنقه، شما به اطلاعات در مورد طول دو ضلع متقابل (قاعده‌ها) و ارتفاع (فاصله میانی بین قاعده‌ها) نیاز دارید.

اگر a و b به ترتیب طول دو قاعده و h ارتفاع باشد، مساحت ذوزنقه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مساحت ذوزنقه =* h * (a + b)

حالا با یک مثال این مراحل را توضیح می‌دهیم:

فرض کنید یک ذوزنقه دارای دو قاعده به طول ۵ و ۸ و ارتفاع ۴ باشد. مساحت آن به این صورت محاسبه می‌شود:

مساحت ذوزنقه = * ۴ * (۸ + ۵)    = ۲۶

پس مساحت این ذوزنقه برابر با ۲۶ واحد (سانتی متر یا اینچ) است. از این فرمول برای محاسبه مساحت ذوزنقه با دانستن طول قاعده‌ها و ارتفاع آن استفاده می‌شود.

در نهایت از شما سپاسگزاریم که در مقاله آموزش محاسبه محیط و مساحت ذوزنقه همراه ما بودید.

مساحت ذوزنقه

همچنین جهت آموزش محاسبه دایره می توانید از این مقاله دیدن کنید.