آموزش محاسبه محیط و مساحت متساوی الساقین + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت متساوی الساقین + فرمول و مثال

تعریف متساوی الساقین در علوم ریاضی

مثلث متساوی الساقین نیز مانند سایر مثلث‌ها یک سه ضلعی است و از اشکال پرکاربرد و مهم در علوم ریاضی محسوب می‌شود. این مثلث دارای سه ضلع و سه زاویه است. در ادامه برای محاسبه محیط و مساحت متساوی الساقین همراه مجله اقتصاد کلان باشید.

 • ویژگی های مثلث متساوی الساقین
 1. زوایا
 • مجموع زوایای مثلث متساوی الساقین نیز مانند انواع دیگر مثلث برابر با ۱۸۰ است.
 • زوایای ساق‌های مجاور قاعده با یکدیگر برابر هستند. این در حالی است که زاویه راس مثلث که محل تقاطع دو ضلع ساق است، با دو زاویه دیگر برابر نیست. اگر تمام زوایای داخلی با هم برابر شوند، (یعنی ۶۰ درجه باشند) در این صورت مثلث متوازی الاضلاع به وجود خواهد آمد.
 1. ضلع ها
 • در مثلث متساوی الساقین، همان‌طور که از اسمش هم پیداست، ساق‌ها یا همان اضلاع متصل به قاعده، با یکدیگر برابر هستند.

با کسب شناخت کافی از ویژگی‌های اصلی مثلث متساوی الساقین، شما می‌توانید به راحتی مساحت و محیط آن را محاسبه نمایید. پس تا انتهای مقاله آموزش محاسبه محیط و مساحت متساوی الساقین همراه ما باشید تا این مبحث شیرین هندسی را با یکدیگر مرور کرده و در ساده‌ترین حالت ممکن فرا بگیرید.

آموزش محاسبه محیط و مساحت متساوی الساقین

 1. آموزش محاسبه محیط مثلث متساوی الساقین

اگر در مقاله‌های پیشین محاسبه محیط مثلث را فرا گرفته باشید، باید به شما این خبر خوب را بدهیم که مساحت مثلث متساوی الساقین نیز به همان صورت انجام می‌شود و برابر با جمع طول تمام اضلاع است.

با استفاده از فرمول زیر می‌توانید محیط متساوی الساقین را محاسبه کنید:

محیط متساوی الساقین = a + b + c

در اینجا:

 • a, b, c طول سه ضلع مثلث هستند.

حل مسئله

فرض کنید یک متساوی الساقین با طول ضلع‌های ۸a = ، ۴b =  و ۸c =  داریم. می‌خواهیم محیط این مثلث را محاسبه کنیم.

محیط متساوی الساقین = ۸+ ۴ + ۸ = ۲۰

بنابراین، محیط این متساوی الساقین برابر با ۲۰ واحد طولی است.

محاسبه محیط متساوی الساقین

 1. آموزش محاسبه مساحت

مساحت متساوی الساقین نیز مانند تمام مثلث‌های دیگر بر اساس حاصل ضرب قاعده در ارتفاع و تقسیم کردن بر عدد دو ( یا ضرب کردن آن در عدد ۰.۵) محاسبه می‌شود.اگر b طول قاعده متساوی الساقین و h ارتفاع وارد شده بر قاعده باشد، فرمول مساحت متساوی الساقین به صورت زیر است:

مساحت متساوی الساقین =* b * h

در اینجا:

 • b طول قاعده مثلث (به عنوان پایه) است.
 • h ارتفاع است

حل مسئله

فرض کنید یک متساوی الساقین با قاعده  b = 5  و ارتفاع  h = 10 داریم. در این صورت مساحت آن برابر است با:

مساحت متساوی الساقین =* ۵ * ۱۰    =۲۵

بنابراین، مساحت متساوی الساقین برابر با ۲۴ واحد طولی است.

محاسبه مساحت متساوی الساقین

در نهایت از اینکه در مقاله آموزش محاسبه محیط و مساحت متساوی الساقین ما را همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم.

همچنین جهت آموزش محاسبه محیط و مساحت متوازی الاضلاع می توانید از این مقاله دیدن کنید.