آغاز نشست مدیران دائم کمیته خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی

آغاز نشست مدیران دائم کمیته خدمات آب‌شناسی سازمان جهانی هواشناسی

مهر: بهاره اعرابی رئیس امور بین‌الملل سازمان هواشناسی کشور گفت: در این نشست موضوعات مرتبط با سیل زیرساخت‌های هشدار سیل در ایران و ریسک وقوع سیل بررسی شد و در بخشی از این نشست به موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بر افزایش رخدادهای سیل خسارت‌های جانی و مالی سیل و سایر پیامدهای این پدیده اشاره شد.

رئیس امور بین‌الملل سازمان هواشناسی کشور تصریح‌کرد: این نشست با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور «یوری سیمونوف» رئیس کمیته دائم خدمات آب شناسی «مارسلو کویرنو» معاون کمیته دائم خدمات آب شناسی و «رامش تریپاتی» مسئول برنامه مدیریت سیل بخش آب شناسی و مدیریت منابع آب سازمان جهانی هواشناسی در حال برگزاری است.

اعرابی خاطرنشان‌کرد: در این نشست دوره مدیران و کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو نیز حضور دارند و در حاشیه برگزاری این نشست مدیران و کارشناسان اعزامی سازمان جهانی هواشناسی از برخی واحدهای عملیاتی سازمان و سامانه‌های هشدار سیل کشور بازدید می‌کنند.