محرابیان: پیگیری اقدام های تامین آب همدان مورد تاکید است

محرابیان: پیگیری اقدام های تامین آب همدان مورد تاکید است

مهر: به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در صد و چهارمین جلسه امور آب وزارت نیرو در دولت سیزدهم به اهمیت اقدام‌های مرتبط با بهینه‌سازی شبکه توزیع آب شرب شهرها تاکید کرد.

همچنین در این جلسه فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور گفت: با بهینه‌سازی تأسیسات شرب شهر همدان توزیع آب در سطح این شهر عادلانه می‌شود و در صد و چهارمین جلسه امور آب وزارت نیرو در دولت سیزدهم نتایج مطالعات بهینه‌سازی شبکه توزیع شرب شهر همدان در حضور وزیر نیرو ارائه شد و ابعاد پایدارسازی تأمین شرب این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از قطعی آب شرب همدان در تابستان ۱۴۰۱ به‌دلیل شرایط خشکسالی حاکم بر این استان اقدام‌های مختلفی برای بهبود تأمین آب شرب این شهر صورت گرفت به‌طوری که با اقدام‌های اضطراری و کوتاه مدت شرایط تأمین آب در این شهر بهبود مناسبی یافت.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در چارچوب اقدام‌های بلندمدت نیز بهینه‌سازی شبکه توزیع آب شرب شهر همدان در دو سال گذشته در دست مطالعه و پیگیری بوده است که نتایج این پیگیری‌ها در صد و چهارمین جلسه امور آب وزارت نیرو مورد بحث قرار گرفت.