تورم کالاهای وارداتی ۹ درصد کاهش یافت

تورم کالاهای وارداتی ۹ درصد کاهش یافت

مهر: مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲ در دو گروه ریالی و دلاری را منتشر کرد.

کاهش تورم سالانه ریالی

بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۴۸۷.۷ است. میزان تغییرات این شاخص نسبت به سال قبل ۶۶.۳ درصد است که در مقایسه با تورم سال ۱۴۰۱ (برابر با ۱۹۳.۴ درصد) با کاهشی حدود ۱۲۷.۱ واحد درصد همراه بوده است.

علاوه بر این در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کم‌ترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده» ( ۰.۲ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک عکاسی» (۱۲۶.۸ درصد) است. گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی» نیز با تورم ۸.۰- درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم سالانه دلاری

در سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۲۲.۸ است. میزان تغییرات این شاخص نسبت به سال قبل ۶.۴ درصد است که در مقایسه با تورم سال ۱۴۰۱ (برابر با ۱۵.۳ درصد) با کاهشی حدود ۸.۹ واحد درصد همراه بوده است.

تورم کالاهای وارداتی ۹ درصد کاهش یافت

گفتنی است قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ استفاده شده است و روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است که نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه‌بندی قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

طبق اعلام مرکز آمار ایران برای محاسبه شاخص سال ۱۴۰۲ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. بنابراین نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ۱۴۰۲ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر می‌شود.