برخی افراد از پیش‌بینی‌های هواشناسی انتظارات غیرواقعی دارند

برخی افراد از پیش‌بینی‌های هواشناسی انتظارات غیرواقعی دارند

مهر: احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: نخستین مصوبه اجرایی کارگروه پیش بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور تصویب و مقرر شد تا چارچوب خدمات اقلیمی سازمان جهانی هواشناسی در ایران عملیاتی شود.

وی ادامه داد: این چارچوب ملی تلاش می‌کند ضمن تولید محصولات کاربردی در حوزه اقلیم و پیش بینی‌های اقلیمی هماهنگی همکاری و ارتباط مستمر با نهادهای مختلف مرتبط با اقلیم ایجاد کند تا در مدیریت‌های مرتبط با این حوزه به ویژه در شرایط حساس تصمیم گیری‌ها و اقدامات صحیح و به موقعی انجام شود. سال‌هاست سازمان هواشناسی کشور در حوزه تولید محصولات اقلیمی به ویژه پیش‌بینی‌های فصلی فعالیت دارد و از نظر صحت پیش بینی‌های فصلی نیز موفقیت‌های خوبی به‌دست آورده است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه برخی از پیش‌بینی‌های فصلی انتظاراتی زیاد و غیرواقعی دارند تصریح کرد: بسیاری از پیش بینی‌های فصلی سازمان همان انتظاری را که از پیش بینی‌های کوتاه مدت می‌رود دارند که این نادرست است و در کل دنیا نیز چنین پیشرفتی به دست نیامده است.

وظیفه ادامه داد: نباید انتظارات دقت پیش‌بینی‌های دو هفته‌ای ماهانه و فصلی به اندازه پیش بینی‌های کوتاه مدت و پنج روزه باشد چراکه در هیچ جای دنیا اینگونه نیست. پیش بینی‌های کوتاه مدت و بلند مدت جایگاه ملی در مدیریت کلان کشور به ویژه در حوزه‌های انرژی مدیریت منابع آب بهداشت و سلامت و…. پیدا کرده است و بسیاری آنها را محور تصمیم‌های خود قرار می‌دهند.

وی با تشریح وظایف و ساختار کارگروه پیش بینی فصلی سازمان هواشناسی کشور گفت: مقرر شد زیرساخت‌های جدیدی برای تحول در ارائه خدمات اقلیمی سازمان هواشناسی در سال جاری تأمین شود. کارگروه پیش بینی فصلی یک گروه کاری کارشناسی برای سیاست گذاری و کمک به اجرا سیاست‌های اقلیمی سازمان هواشناسی کشور است که دو سال قبل با ابتکار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی تشکیل شد.