اقدامات دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های مغفول

اقدامات دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های مغفول

مهر: محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در جریان بازدید از نمایشگاه آبادایران دستاوردهای دانش‌بنیان نخبگان را عامل حرکت رو به جلوی کشور در گذر از موانع و مشکلات خواند و گفت: نخبگان و دانش و فناوری‌های تولیدی آنان عامل پیشران برنامه‌های توسعه‌ای هستند.

وی با تاکید بر عزم وزارت جهاد کشاورزی در بکارگیری دانش‌بنیان‌ها در جهش تولید افزود: در جهت‌گیری و رویکردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی که با نگاه تحولی به استفاده از ظرفیت‌های مغفول و جبران خلاءها متمرکز شده است دانش‌بنیان‌ها نقش اساسی دارند.

نیکبخت ضمن اشاره به اولویت‌های سیاست‌گذاری در دولت تصریح کرد: در حوزه تولید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی و شرکت دانش‌بنیان حضور دارند و اعلام آمادگی کرده‌اند بخش دولتی مجاز به رقابت با شرکت‌ها نیستند و صرفاً باید نقش حمایتی داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی موظف به حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان در سه مرحله تولید دانش انتقال دانش و بکارگیری و مصرف است.