نرخ حقوق ورودی جدید گوشی های مسافری اعلام شد

نرخ حقوق ورودی جدید گوشی های مسافری اعلام شد

مهر: طبق نامه دفتر فناوری گمرک ایران به دانشگاه تهران محاسبات حقوق ورودی گوشی‌های مسافری تغییر کرده است.

طبق تغییراتی که از دیروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ اعمال شد حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد گوشی‌های ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار ۶ درصد و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد خواهد بود.

نرخ حقوق ورودی جدید گوشی های مسافری اعلام شد