آیین‌نامه کمیته تغییراقلیم وزارت جهادکشاورزی به‌زودی ابلاغ می‌شود

آیین‌نامه کمیته تغییراقلیم وزارت جهادکشاورزی به‌زودی ابلاغ می‌شود

مهر: در نخستین نشست کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی آئین‌نامه داخلی این کمیته توسط زیر بخش‌ها و دفاتر تخصصی بررسی و نقطه نظراتی برای تکمیل آن ارائه شد.

مدیرکل دفتر محیط زیست توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تکمیل آئین‌نامه داخلی کمیته تغییر اقلیم عنوان کرد.

ابوالفضل رئوفی با بیان اینکه این آئین‌نامه توسط دفتر محیط زیست توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین شده است اظهار کرد: از پیشنهادها و رهنمودهای دفاتر مستقل و معاونت‌های تخصصی وزارتخانه در اصلاح و تکمیل این آئین‌نامه استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: این آئین‌نامه دارای ۱۳ ماده و چند تبصره است و در دو مرحله برای تمام بخش‌های تخصصی ارسال شده و نقطه نظرات را دریافت کرده‌ایم و در این نشست نیز تلاش می‌کنیم ضمن هم‌اندیشی نقطه نظرات جدید را بگیریم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر بخواهیم نقشه راه برای مقوله تغییر اقلیم تعریف کنیم ابتدا باید با توجه به اهداف تاب‌آوری و سازگاری بخش در مقوله امنیت غذایی ببینیم در فاز توصیف کجای مسیر هستیم و وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی را تاکنون برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم انجام داده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات پس از رصد و پایش و بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها تمام زیربخش‌ها باید بروز رسانی به عدد و آمار تبدیل و به عنوان نقشه راه در تمام زیربخش‌های تخصصی در مباحث فنی و تخصصی علمی و پژوهشی آموزشی و ترویجی و … برنامه‌ریزی شود.

رئوفی با اظهار به اینکه معضلات زیست محیطی و تغییر اقلیم در جهان رو به افزایش گذاشته و آثار آن با ظهور مشکلاتی همچون خشکسالی‌ها سیل فرسایش زمین کاهش بارش و سرمازدگی برای کشورها مشهود شده است گفت: در گزارش ارزیابی ششم هیأت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) در سال ۲۰۲۲ مداخله انسان در تغییر اقلیم و گرمایش جهانی تقریباً ۱۰۰ درصد قطعی اعلام شده است.

وی ادامه داد: تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین به علت انباشت اقداماتی است که به طور عمده کشورهای توسعه یافته پس از انقلاب صنعتی انجام داده‌اند و حال که به مرحله تثبیت رسیده‌اند از سایر کشورها می‌خواهند با رویکرد الزام‌آور آنها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و گرمای زمین همراهی کنند.

مدیرکل دفتر محیط زیست توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی اذعان کرد: با رویکرد کشورهای توسعه یافته که سهم زیادی در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند کشورهای در حال توسعه مانند ایران به علت اتکا به منابع سوخت فسیلی برای مقابله و سازگاری با پدیده تغییر اقلیم در مسیر توسعه دچار چالش خواهند شد.

وی گفت: بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی ذاتاً دارای ریسک بالا است زیرا با موجودات زنده آفات و بیماری‌ها و … سروکار دارد و عوامل محیطی بر آن تأثیر می‌گذارد ضمن آنکه تغییرات اقلیمی هم مزید بر علت شده است.

رئوفی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم دارای جنبه‌های بین‌المللی منطقه‌ای ملی و محلی است اظهار کرد: در تمام این موارد باید راهکار راهبرد و برنامه‌های کوتاه‌مدت میان‌مدت و بلندمدت برای دفاع از منافع ملی و دیپلماسی گفتمان و مذاکره در چارچوب اهداف مورد نظر داشته باشیم.