دولت وپرداخت بدهی شرکت پشتیبانی اموردام تاسقف ۱۰۰هزارمیلیارد ریال

دولت وپرداخت بدهی شرکت پشتیبانی اموردام تاسقف ۱۰۰هزارمیلیارد ریال

مهر: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳.۰۳.۰۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد؛

با عنایت به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین مکفی و به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی مشروط بر انجام حسابرسی ویژه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی دولت به اشخاص مذکور پذیرفته می‌شود و اعتبار لازم برای تسویه آن با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی خواهد شد.