صدور نخستین پروانه استاندارد اجباری خدمات پس از فروش خودرو

صدور نخستین پروانه استاندارد اجباری خدمات پس از فروش خودرو

مهر: محمدحسین طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خودرو نخستین پروانه استاندارد در این خصوص توسط اداره کل استاندارد استان تهران صادر شد.

وی گفت: استاندارد خدمات پس از فروش خودرو بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۱۱۷ از تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ اجباری شد و مطابق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد هر گاه اجرای استاندارد کالا یا خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد تولید توزیع تمرکز و عرضه آن کالا و یا خدمت بدون مجوز استاندارد ممنوع است و با متخلف مطابق ماده ۴۰ قانون مذکور برخورد می‌شود.

طاهری اضافه کرد: با تصویب شورای عالی استاندارد در راستای حصول اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده تعیین حداقل سطح کمی و کیفی خدمات عرضه شده توسط نمایندگی‌های مجاز عرضه کنندگان خودرو و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلب رضایت مشتریان این استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباری شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰ شرکت عرضه و ارائه کننده خدمات پس از فروش خودرو در استان تهران گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد این شرکت‌ها باید برای دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری برای خدمات خود از طریق ثبت درخواست و مراجعه به اداره‌کل استاندارد استان تهران اقدام کنند.