فعالیت گشت مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در لواسانات

فعالیت گشت مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در لواسانات

مهر: وجیه الله سلطانی صبور رئیس اداره راه و شهرسازی تهران و شمیرانات از برقراری گشت مشترک مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور یگان حفاظت از اراضی بخشداری لواسانات شهرداری ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست شورای شهر و دهیاری‌های شمیرانات خبر داد و گفت: این گشت‌ها وظیفه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و حریم رودخانه‌ها و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را برعهده دارند و البته حفظ حقوق بیت‌المال و حفاظت از اراضی ملی خط قرمز ادارات راه و شهرسازی است.

سلطانی صبور افزود: مالکان خریداران ملک در شهر لواسان و روستاهای تابعه بخش لواسانات می‌بایست هر گونه ساخت و ساز دیوار کشی حصار کشی و تغییر کاربری (داخل یا خارج از بافت) را با اخذ مجوز از مراجع صدور پروانه انجام دهند و در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات با آنها برابر با قوانین برخورد خواهد شد.