ساعت کاری شعب بانک تجارت از ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰

ساعت کاری شعب بانک تجارت از ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مهر: به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بنا بر ابلاغ شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پرمصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی ساعت کاری شعب مدیریت‌های شعب و واحدهای ارزی بانک تجارت جهت ارائه خدمت به مشتریان از شنبه تا پنجشنبه ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تعیین شده است.

همچنین ساعت کاری مدیریت‌های امور ادارات و واحدهای مستقل بانک تجارت در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶ تا ۱۳ خواهد بود.

تمامی واحدهای بانک تجارت در راستای همراهی با کاهش مصرف انرژی در این ایام مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیر همزمان با خاتمه کار دستگاه‌های سرمایشی خود را خاموش کنند.