مخالفت با مکانیابی احداث شهرک آلونی به دلیل فرونشست

مخالفت با مکانیابی احداث شهرک آلونی به دلیل فرونشست

مهر: خسرو دانشجو دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار چهارمحال و بختیاری مصوبه شورا را با موضوع مکان‌یابی و احداث شهرک آلونی (خان میرزا) در خارج از حریم شهر آلونی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ (۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲) پیرو تکلیف مقرر در جلسه مورخ (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) خود با توجه به بازدید میدانی مورخ (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) اعضا منتخب کمیته فنی نمایندگان وزارت نیرو جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای‌عالی با حضور مسئولان محلی (فرماندار بخشدار مدیرکل و معاون اداره کل محیط زیست معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی و مشاور طرح) از اراضی پیشنهادی ۱۹۶ هکتاری جهت مکان‌یابی و احداث شهرک آلونی (خان میرزا) خارج از حریم شهر آلونی انجام پذیرفته و با توجه به مواردی به شرح زیر:

*نامه محرمانه شماره ۳۷۳۱/م/۱۲۰ مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۲ سازمان نقشه برداری کشور مبنی بر وجود فرونشست با نرخ حدود ۹ سانتی متر در سال در نواحی و اطراف شهر آلونی و مشاهدات میدانی ناظر بر این امر.

*نامه محرمانه سازمان حفاظت محیط زیست به شماره ۲۹۷/ م و تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۲ با عنوان بازرسی مبنی بر ممنوعیت قانونی بارگذاری بر عرصه تالاب آلونی و چالش‌های ناشی از فرونشست پیرامون شهر آلونی همچنین نامه شماره ۴۱۸۱۱/۵۴۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۱ آذر ۱۴۰۲ با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی ناظر بر موارد مذکور و مخاطرات جدی برای بارگذاری در اراضی به علت ناپایداری زمین به دلیل جنس تالابی آن و آتش‌سوزی‌های زیرسطحی.

طرح انتقال آب از حوزه مجاور به دشت خانمیرزا- جوانمردی (محل مکان‌یابی شهرک آلونی) برای جایگزینی با بخشی از چاه‌های کشاورزی در حال برنامه‌ریزی است که در صورت اجرای آن امکان بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و ایجاد مشکل برای پی و ساخت و سازهای شهرک وجود دارد.

بر این اساس با توجه به اینکه کمیته منتخب بارگذاری در اراضی مکان‌یابی شده برای شهرک آلونی را واجد توجیه کافی ندانست شورای‌عالی مقرر کرد تا اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به تعیین اراضی جایگزین اقدام کرده و در صورت عدم امکان‌پذیری این امر با توجه به محدودیت‌های شدید مراجع استانی جهت تأمین اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن و نظر به اینکه محور احداثی ده صحرا -آلونی که از میان اراضی عبور کرده سبب شده بخشی از اراضی تالاب واقع در جنوب غرب جاده تا حد زیادی شرایط ظاهری تالاب از قبیل جمع شدن آب پوشش گیاهی و جانوری را از دست بدهد و منجر به تفاوت نسبی اراضی در دو طرف جاده از منظر وجود آثار تالابی و محیط زیستی شود.

بنا بر پیشنهاد کمیته منتخب مقرر می‌کند تا اداره کل راه و شهرسازی استان مطالعات ژئوتکنیک تهیه شده اراضی مذکور را جهت اعلام نظر در خصوص امکان بارگذاری از منظر پایداری سازه‌ای و سایر موارد مربوطه به مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ارسال کند. پس از وصول نتیجه با لحاظ کلیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی هماهنگی‌های لازم با سازمان حفاظت محیط‌زیست و نمایندگان استانی آن و اداره کل راه و شهرسازی با محوریت استانداری جهت بررسی مجدد نتیجه‌گیری و جمع‌بندی موضوع به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه کند.