۳۰ همت از پول نهاده های دامی مدت دار وصول شده است

۳۰ همت از پول نهاده های دامی مدت دار وصول شده است
مهر: حسین شیرزاد مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در راستای استمرار تولید حمایت از تولیدکنندگان تنظیم بازار و تأمین پایدار و کافی بودن نهاده‌های دامی جلوگیری از التهاب احتمالی بازار و افزایش بی رویه قیمت کالاهای نهایی (گوشت قرمز گوشت مرغ و تخم مرغ خوراکی) و جبران کسری بازار نهاده‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون مقدار یک میلیون و ۸۳۵ هزار تن ذرت دامی یک میلیون و ۱۷۹ هزار تن جو دامی و ۱۲۲ هزار تن کنجاله سویا به شکل مدت دار در سامانه بازارگاه از سوی شرکت پشتیبانی امور دام عرضه شده است.

شیرزاد افزود: از این میزان یک میلیون و ۵۱۴ هزار تن ذرت ۹۲۷ هزار تن جو و ۱۰۲ هزار تن کنجاله سویا در سامانه بازارگاه از سوی تولیدکنندگان خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی نهاده‌های مدت دار عرضه شده بیش از ۴۷ همت است تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰ همت از این میزان وصول و باقی نیز در سررسید وصول خواهد شد.

شیرزاد تاکید کرد: کل مطالبات سر رسید شده وصول نشده کمتر از یک درصد از حجم کل مطالبات بابت توزیع نهاده‌های مدت دار است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: این امر موجب آرامش در بازار نهاده‌های دامی افزایش تولید و تثبیت قیمت‌ها در بازار محصولات پروتئینی شده است.

شیرزاد در ادامه افزود: در سال جاری ۳ کشتی به میزان ۱۷۴ هزار تن کنجاله سویا در مسیر حمل و ۲ کشتی دیگر به میزان ۱۲۵ هزار تن کنجاله سویا در مرحله بارگیری از کشور مبدا است همچنین ۶ کشتی نیز به میزان ۳۶۸ هزار تن در انتظار تخلیه و ۳ کشتی دیگر نیز حامل کنجاله سویا در بندر امام خمینی (ره) به میزان ۱۹۳ هزار تن در حال تخلیه و بار گیری است.

وی در پایان گفت: ۴ کشتی به میزان ۲۸۶ هزار تن ذرت دامی در بندر امام (ره) در انتظار تخلیه و ۶ کشتی به میزان ۲۹۳ هزار تن در بندر مذکور در حال بارگیری به استان‌های کشور است. همچنین ۵۵ هزار تن ذرت دامی در بنادر شمالی در حال بارگیری و حمل به استان‌های کشور و یک کشتی به میزان ۷۳ هزار تن در بندر شهید بهشتی چابهار در حال حمل به سایر استان‌ها است.