توزیع لاستیک فقط با ارایه‌ ضمانت‌نامه تولیدکنندگان

توزیع لاستیک فقط با ارایه‌ ضمانت‌نامه تولیدکنندگان

مهر: با تجدیدنظر استاندارد ملی ایران در رابطه با موضوع «تایرها تایر رادیال اتوبوسی بارکش و یدک‌کش ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» تولیدکنندگان و فروشندگان تایر از تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۳ ملزم به ارائه برگه ضمانت نامه به همراه هر حلقه تایر شده‌اند.

طبق اعلام دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی و ساختمان؛ مطابق بند ۸ استاندارد ملی ایران به شماره ۲-۲۱۶۹ با عنوان «تایرها – تایر رادیال اتوبوسی و بارکش و یدک کش – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» تولیدکنندگان یا واردکنندگان تایر موظف هستند از تاریخ مذکور ضمانت‌نامه تایر که در برگیرنده اطلاعاتی همچون تاریخ تولید و دوره ضمانت به مدت حداقل پنج سال از تاریخ تولید باشد را به عرضه‌کننده یا توزیع کننده ارائه کنند.

تاکید می‌شود که ارائه ضمانت‌نامه در هنگام ترخیص توسط واردکننده الزامی نیست.

اما توزیع عرضه و فروش تایر تولید داخل یا وارداتی بدون ضمانت‌نامه یا پس از اتمام دوره ضمانت توسط تولیدکننده وارد کننده توزیع کننده و عرضه‌کننده ممنوع است.