پیش بینی توزیع ۱۵۰ هزار تن جو مدت دار در جامعه عشایر

پیش بینی توزیع ۱۵۰ هزار تن جو مدت دار در جامعه عشایر

مهر: فضل خرم مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانیان گفت: با حمایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در راستای حمایت از تولیدکنندگان در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزار تن جو مدت‌دار در قالب کشاورزی قراردادی در اختیار عشایر قرار داده شد.

وی با تأکید بر اینکه ۲۳ هزار خانوار عشایری از این اقدام بهره‌مند شدند افزود: این امر باعث حفظ ذخایر ژنتیک جامعه عشایری شده به طوری که عشایر دام خود را نگهداری و از عرضه بخشی از دام مولد که به دلیل کمبود به ناچار عرضه می‌کردند جلوگیری به عمل آمده و موجب افزایش تولید گوشت گرم در نتیجه نگهداری و زایش دام‌ها فراهم شد.

خرم با اشاره به اینکه با هماهنگی‌های به عمل آمده با شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای نیمه دوم سال جاری میزان ۱۵۰ هزار تن جو به ازای هر رأس ۱۰۰ کیلو گرم (برای ۱.۵ میلیون رأس دام) به صورت مدت‌دار در نظر گرفته شده است گفت: این امر منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است که در حال پیگیری آن هستیم.