معاون وزیر جهادکشاورزی با اعضای آژانس آب وخاک تاجیکستان دیدار کرد

معاون وزیر جهادکشاورزی با اعضای آژانس آب وخاک تاجیکستان دیدار کرد

مهر: صفدر نیازی‌شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و هیأت همراه در دومین روز حضور در تاجیکستان با اعضای آژانس آب و خاک تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

بنابراین گزارش معرفی پتانسیل و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه تولید تجهیزات و لوازم آبیاری و همچنین خدمات فنی و مهندسی و بسترسازی برای صادرات این محصولات و خدمات از اهم مباحث مطرح شده در این نشست بود.