۶۷ درصد سدهای کشور پر شد/ رشد ۷ درصدی ورودی آب به سدها

۶۷ درصد سدهای کشور پر شد/ رشد ۷ درصدی ورودی آب به سدها

مهر: در ۲۴۶ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا پنجم خرداد ۱۴۰۳) در مجموع ۳۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۳۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته رشدی ۷ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت به‌منظور تأمین آب شرب کشاورزی صنعت و مباحث زیست‌محیطی ۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۱۹ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها افزایشی ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود ۳۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور ۶۷ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۳ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در پنجم خردادماه ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی میزان ذخایر سدها است.

وضعیت سدهای مهم کشور در تأمین آب شرب و کشاورزی در جدول زیر آورده شده است.