رهاسازی ۸۰ هزار قطعه انواع بچه ماهی بومی در تالاب شادگان

رهاسازی ۸۰ هزار قطعه انواع بچه ماهی بومی در تالاب شادگان

مهر: مرتضی سوری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به آغاز فصل بازسازی ذخایر آبزیان آب‌های داخلی استان بیان کرد: ۲ مرکز فعال در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی و گرمابی استان در اهواز و سوسنگرد نقش حیاتی و مهمی در حفظ و بقای ۵ گونه ماهی بومی استان از جمله: بنی برزم عنزه گطان و شیربت دارند.

وی مهمترین اهداف رهاسازی بچه ماهیان در منابع آبی را افزایش تولید اشتغال پایدار جوامع روستایی صیادی و ایجاد امنیت غذایی دانست.

مدیرکل شیلات خوزستان با تاکید بر حفظ تنوع زیستی تالاب‌های بین المللی استان خوزستان تداوم اجرای این قبیل اقدامات را به منظور حفظ و بازسازی گونه‌های با ارزش ژنتیکی استان ضروری خواند.