گندم کاران استان سمنان در سامانه «پهنه بندی» نام نویسی کنند

گندم کاران استان سمنان در سامانه «پهنه بندی» نام نویسی کنند

عبدالرحیم تحصیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه امسال هم خرید تضمینی گندم در استان سمنان صورت خواهد گرفت و جای نگرانی نیست تاکید کرد: قیمت گندم خرید تضمینی امسال با اصلاحی که صورت گرفته ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت پایه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در راستای خرید تضمینی گندم کشاورزان استان سمنان تمهیدات لازم اندیشیده شده است افزود: ۳۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان ایجاد تا گندم تحویلی کشاورزان و گندم کاران خریداری شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سمنان درباره الزامات طرح خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان بیان کرد: یکی از شروط خرید تضمینی گندم از گندم کاران استان نام نویسی در سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی است.

تحصیلی با بیان اینکه این نام نویسی همچنین باید قبل از فصل برداشت گندم از اراضی استان سمنان صورت گیرد ابراز کرد: ثبت نام در این سامانه سبب تسهیل در امر تحویل گندم کشاورزان می‌شود و کشاورزان هم کمتر دچار معطلی در مراکز خرید تضمینی می‌شوند.