چالش های واردکنندگان گوشت قرمز بررسی شد

چالش های واردکنندگان گوشت قرمز بررسی شد
مهر: جلسه مشترک مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و تنظیم بازار و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با محوریت رفع موانع بازرگانی شرکت و چالش‌های واردکنندگان گوشت قرمز برگزار شد.

در این جلسه مباحث بارگذاری نهاده‌ها و مطالبات ارز ترجیحی مرغداران در سامانه بازارگاه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تأمین گوشت گرم وکیوم وارداتی توسط بخش خصوصی در استان‌ها متقاضی و رفع موانع تهاتر نهاده‌ها در قبال مطالبات مرغداران و فروشندگان مرغ مازاد به شرکت پشتیبانی امور دام کشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.