گروه بریکس به‌زودی برای سوئیفت جایگزین ایجاد می‌کند

گروه بریکس به‌زودی برای سوئیفت جایگزین ایجاد می‌کند

مهر: به نقل از تاس آندری مارگولین استاد دانشکده اقتصاد ملی ومدیریت دولتی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو گروه بریکس به زودی یک سامانه پرداخت دو یا چند جانبه به عنوان جایگزین سامانه پیام رسان بین بانکی سوییفت ایجاد خواهند کرد.

وی تاکید کرد: من شک ندارم که به زودی شاهد ایجاد یک سامانه بانکی جاگزین سوئیفت در ساختار گروه بریکس خواهیم بود. ما هنوز آماده ایجاد یک ارز مستقل نیستیم ولی امکان اجرایی شدن این رویکرد هم در بلند مدت وجود دارد.

مارگولین ادامه داد: سامانه بانکی جایگزین سوئیفت که برای بسیاری از کشورهای جهان جذاب خواهد بود به همین زودی از سوی گروه بریکس معرفی می‌شود و این سامانه موضوعی است که ما باید با یکدیگر روی آن همکاری کنیم.

این استاد روس تاکید کرد: بریکس دقیقاً همان اتحادی است که میت واند مسئولیت به حداقل رساندن تبعات هر بحرانی را در سطح جهان به دوش بکشد.