تامین ۱۱.۷ میلیارد دلار برای واردات انواع کالا در سال جاری

تامین ۱۱.۷ میلیارد دلار برای واردات انواع کالا در سال جاری

مهر: اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در بخش خبر ۱۴ سیما گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۱.۶۹۹ میلیارد دلار ارز برای واردات انواع کالا به کشور در مرکز مبادله ارز اختصاص یافت.

به گفته سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت دلار امروز در مرکز مبادله در بخش اسکناس ۴۵ هزار و ۸۴ تومان بخش حواله ۴۲ هزار و ۹۵ تومان اسکناس یورو ۴۹ هزار و ۴۶ تومان حواله یورو ۴۵ هزار و ۷۹۵ تومان اسکناس درهم ۱۲ هزار و ۲۷۶ تومان و حواله درهم ۱۱ هزار و ۴۶۲ تومان مبادله شد.

وی افزود: ۲.۹ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و دارو به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ‌۶.۳۸ میلیارد دلار برای واردات کالای بازرگانی ‌۲.۰۷۳ میلیارد دلار برای واردات در مقابل صادرات و برای ارز خدماتی (دانشجویی سفر و اعزام بیماران) ۲۵۶ میلیون دلار اختصاص یافت.

بالسینی در مورد میانگین نرخ ارز اختصاص یافته به واردات در سال جاری گفت: نرخ میانگین وزنی دلار ۳۷ هزار و ۱۱۸ تومان یورو ۴۰ هزار و ۳۸۰ تومان درهم ۱۰ هزار و ۱۱۷ تومان و یوان چین ۵ هزار و ۱۲۳ تومان در مرکز مبادله ثبت شده است.

وی گفت: برای واردات کالای اساسی ۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار و برای دارو ۴۴۴ میلیون دلار به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص یافت.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار کرد: بر اساس بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ دولت ملزم به تأمین ارز کالای اساسی و دارو به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است چون این کالاها مورد مصرف عموم مردم است و باید به نرخ ترجیحی پایین‌تر از بازار تأمین ارز شود.

وی گفت: ارز صنایع در سامانه نیما ۹۲۷ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات ۵۲۹ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات صنایع و تجهیزات الکترونیکی ۱۰.۴۴ میلیارد دلار ارز واردات و صادرات ۱۱۲ میلیون دلار ارز نیمایی صنایع معدنی ۵۱۰ میلیون دلار و واردات در قبال صادرات ۴۰۱ میلیون دلار و ارز ماشین‌های تولید در نیما ۴۹۷ میلیون دلار و واردات در قبال صادرات ۳۴۱ میلیون دلار تأمین ارز شد. در مورد منسوجات ارز نیما ۳۲۴ میلیون دلار و واردات در قبال صادرات ۲۰ میلیون دلار سرفصل سایر ارز نیما ۳.۰۸۶ میلیارد دلار واردات و صادرات ۶۷۰ میلیون دلار و سرجمع ارز نیمایی ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار و واردات و صادرات ۲ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار تأمین ارز در مرکز مبادله انجام شده است.