فهرست کالاهای مشمول عرضه ارز صادراتی در نیما اعلام شد

فهرست کالاهای مشمول عرضه ارز صادراتی در نیما اعلام شد

فهرست کد تعرفه‌های مشمول بند (۱) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مشمول عرضه و فروش ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات ظرف مدت ۸۰ روز صرفاً در سامانه نیما است به شرح ذیل اعلام شد:

فهرست کد تعرفه‌های محصولات پتروشیمی

فهرست کد تعرفه‌های آهن فولاد و فلزات رنگین اساسی