گسترش تجارت انرژی ایران با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم

گسترش تجارت انرژی ایران با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی گفت: در حوزه انرژی مخصوصاً در حوزه نفت شاید ظاهراً با مشکل تحریم مواجه بود اما با توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه در قاتلب دیپلماسی انرژی فعال توالنست میزان فروش نفت را فوق العاده افزایش دهد و اقدام به خنثی کردن تحریم‌ها کند.

کوچکی نژاد در ادامه بیان کرد: در حوزه برق ارتباطات با کشورهای همسایه مثل عراق و سایر کشورها باعث شد که در در زمان‌هایی که پیک مصرف برق نداریم اقدام به صادرات برق به این کشورها کنیم و منابعی که باید عراق به ما بابت برق پرداخت می‌کرد هم پرداخت شد.

این منتخب مجلس دوازدهم ادامه داد: توجه ویژه رئیس جمهور فقید به حوزه انرژی باعث شد قطعی‌های برق در تابستان‌ها که خیلی جدی شده بود حداقل در بخش خانگی حذف شد و با ناترازی جدی در حوزه برق مواجه نباشیم.

وی افزود: ارتباط خوبی در حوزه انرژی با کشورهای همسایه مثل ترکمنستان آذربایجان افغانستان و عراق برقرار شده است و با تمام این کشورها روابط حسنه‌ای برقرار شده است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یازدهم بیان کرد: علاوه بر این در مسیر فعال کردن دیپلماسی انرژی از توان دانش بنیان‌ها هم بهره برداری شد تا علم و فناوری به حوزه صنعت نفت و گاز رسوخ کند. در حوزه علم و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تخصیص منابع برای آنها اقدامات خوبی صورت گرفت.

کوچکی نژاد ادامه داد: علاوه بر این در کنار دولت سیزدهم مجلس یازدهم هم قانون جهش تولیدذ دانش بنیان را مصوب کرد و بر اساس این قانون شرکت‌های دولتی و سایر ارگان‌های دولتی موظف هستند که تجهیزات مورد نیاز خود را از شرکت‌های دانش بنیان تأمین کنند.

وی در ادامه بیان کرد: واردات تجهیزات مورد نیاز بخش‌های صنعت نفت و گاز در صورتی که نمونه مشابه داخلی آن وجود داشته باشد ممنوع است و این اقدامات حمایت‌هایی بود که از شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه علم و فناوری در صنعت نفت صورت گرفت.