تردد روان و فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

تردد روان و فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

مهر: تردد در محورهای چالوس هراز و فیروزکوه آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها آزادراه کرج – قزوین محدوده مهر ویلا و آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.