نوید محمدزاده و علی صالحی در عروسی دوستشان

نوید محمدزاده و علی صالحی در عروسی دوستشان

اقتصاد کلان: این عکس نشان می‌دهد نوید محمدزاده، مهرداد صدیقیان، علی صالحی و باربد بابایی نیز در این عروسی حضور داشته‌اند.