ضرورت حفظ زمین‌های کشاورزی مرغوب با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط

ضرورت حفظ زمین‌های کشاورزی مرغوب با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط

مهر: به نقل از وزارت جهاد کشاورزی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: لازم می‌دانم از کمیسیون اصل ۹۰ برای توجه بر لزوم حفظ اراضی کشاورزی قدردانی کنم چراکه زمین‌های کشاورزی تأمین کننده غذای مردم است و امانتی است که از گذشتگان به ما رسیده و ما باید امانت‌دار خوبی برای انتقال آن به نسل‌های بعدی باشم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: از سویی دیگر با توجه به محدودیت اراضی کشاورزی کشور ضروری است همه دستگاه‌های ذی‌ربط به حفظ زمین‌های کشاورزی مرغوب کمک کنند.

نیکبخت خاطرنشان کرد: شعار وزارت جهاد کشاورزی توسعه متوازن و تأمین نیازهای کشور با استفاده از پهنه‌های غیرقابل کشاورزی و با هدف حفظ اراضی زراعی و باغی است و در این راستا تلاش شده اجرای قانون جهش ملی مسکن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در اراضی کلاس ۱ و ۲ انجام نشود با هدف حفظ اراضی زراعی و باغی پهنه‌ها و زمین‌های غیرقابل کشاورزی به طرح جهش ملی مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

اراضی کلاس یک و دو کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی کشور

نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: با وجود این که تأمین مسکن برای اقشار هدف کشور ضروری است اما اراضی کلاس یک و دو کشاورزی که تأمین کننده امنیت غذایی کشور و محدود است باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.