کدام مشاغل از ارایه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند؟

کدام مشاغل از ارایه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند؟

مهر: سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به ابلاغیه وزیر اقتصاد در خصوص اصلاح ماده ۲ آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم از افزایش دو برابری نصاب گروه بندی صاحبان مشاغل خبر داد.

بر این اساس اصناف و مشاغلی که فروش سالیانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد از ارائه اسناد و دفاتر مالی معاف شدند.