استاندارد پایین خودروهای داخلی عاملی در بروز ناترازی بنزین

استاندارد پایین خودروهای داخلی عاملی در بروز ناترازی بنزین

ناصر سودانی کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره معضل ناترازی بنزین در کشور گفت: کشور ما از ابتدا در موضوع بنزین وابستگی قابل توجهی را به خارج داشته است و جز در مقاطع کوتاهی نتوانسته به خودکفایی بایسته ای برسد.

وی ادامه داد: عمده ترین دلیل ناترازی بنزین در کشور بالا بودن مصرف این فرآورده سوختی است و هم عدم تعادل بین تولید و مصرف باعث شده که با ناترازی بنزین در کشور مواجه شویم.

این کارشناس انرژی توضیح داد: عمده ترین تلاشی که باید در کشور صورت بگیرد کاهش مصرف و افزایش تولید است به نحوی که تولید بنزین از مصرف آن بیشتر باشد.

سودانی افزود: کاهش مصرف بنزین به عوامل متعددی وابسته است ابتدا اینکه باید استاندارد خودروهای تولید داخل را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم که متاسفانه تا این استانداردها فاصله قابل توجهی داریم.

این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع دیگر که باعث مصرف بالای بنزین شده تردد ماشین های تک نفره است این تردد های نامتعارف تقریباً در کشور ما خیلی زیاد است و از سوی دیگر جاده ها و خیابان های ما هم شرایط مطلوبی را ندارد و همین امر بر افزایش مصرف بنزین تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما نتوانسته ایم که سبد سوختی را متنوع کنیم و جایگزینی را برای بنزین در نظر بگیریم. باید برای کاهش مصرف بنزین از گاز و برق و سایر سوخت های فسیلی هم استفاده می کردیم تا مصرف بنزین در کشور و تقاضا برای آن کاهش پیدا کند.

این کارشناس انرژی توضیح داد: متاسفانه تولیدات خودروسازان ما به سمت خودروهای هیبریدی و با سوخت های سبز پیش نرفته است. با وجود گشایش پالایشگاه خلیج فارس هنوز نتوانسته ایم پا به پای مصرف تولید را افزایش دهیم و این امر باعث شده که به واردات بنزین تن دهیم.

سودانی گفت: البته سیاست های دیگری وجود دارد که عمده این سیاست ها به مصرف کننده آسیب می رساند و اگر سیاست گذاران مجموعه تولید و مصرف بنزین یعنی وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و صنعت و معدن یک قرارگاه واحدی را تشکیل دهند و راهکارهای علمی و به روز را با استفاده از تجارت جهانی و همین طور متخصصان داخلی و خبرگان و نخبگان برای متنوع کردن سبد سوخت خودروهای داخلی استفاده کنند.

این کارشناس انرژی توضیح داد: باید از توان نخبگان موجود در کشور برای متنوع کردن سبد سوخت استفاده کنیم و اقدام به پروراندن این اندیشه ها و ایده های جوانان کشورمان کنیم. البته باید به این نکته توجه کنیم که بنزین خودش مافیایی است که همواره سعی کرده به واردات این فرآورده سوختی دامن بزند تا خودشان به نان و نوایی برسند.