هشدار راه و شهرسازی استان تهران به متقاضیان مسکن طرح جوانی جمعیت

هشدار راه و شهرسازی استان تهران به متقاضیان مسکن طرح جوانی جمعیت

مهر: در روزهای اخیر شاهد اتفاقاتی از جنس کلاهبرداری دلالان و شیادان از متقاضیان مسکن طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با انواع مختلف خرید امتیاز بررسی وضعیت و غیره هستیم.

اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران هشدار داد: متقاضیان باید از پاسخگویی به تلفن‌ها در این زمینه خودداری کرده و موارد هویتی یا سامانه‌ای و پروفایل خود را به شیادان اطلاع ندهند و در این زمینه مراقبت کنند.

متقاضیان در گروه‌های مختلف در حال ساماندهی بوده و بر حسب امتیاز از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با آنان تماس حاصل خواهد شد تا برای تکمیل پرونده حضوری مراجعه داشته باشند و در غیر این صورت هر نوع تماس یا پیام دیگری تکذیب می‌شود.