ابرپروژه‌های صنعت گاز برای سرمایه‌گذاری معرفی شدند

ابرپروژه‌های صنعت گاز برای سرمایه‌گذاری معرفی شدند

مهر: رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به دستاوردهای شرکت ملی گاز ایران در دوره تحریم گفت: بانک مرکزی شرکت‌های ملی گاز و نفت در سال ۱۳۸۹ تحریم شدند. آن زمان ظرفیت تولید پالایش انتقال و توزیع گاز روزانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود اما امروز پس از یک دوره تحریم ۱۵ ساله حجم ظرفیت تولید گاز کشور به روزانه ۸۷۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: در این بین پالایش انتقال و توزیع این زنجیره از ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب بالاتر است و پیچیده‌ترین فناوری با انتقال فناوری از ساخت توربین و کمپرسور از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی گاز ایران انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز در ادامه با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در بخش‌های مختلف صنعت ادامه داد: جورچین صنعت گاز برای ادامه این مسیر پرافتخار به‌منظور گسترش سطح مشارکت‌های مردمی و پاسخ‌گویی به رشد فزاینده مصرف چه در مسیر توسعه چه تولید انرژی و محصول و چه مصرف خانگی و تجاری نیاز به انجام هم‌افزایی گسترده‌ای دارد. در راهبرد تازه شرکت ملی گاز ایران برای مدیریت اوج مصرف که متأسفانه آسیب نخست به تولید وارد می‌شود تصمیم گرفتیم وارد حوزه جذب سرمایه شویم و پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز مگا پروژه هوشمندسازی مصرف گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های تقویت فشار را خدمت شما معرفی کنیم.

در ادامه علیرضا بیات مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران نیز با تأکید بر اهمیت صنعت گاز در زمینه تولید گفت: سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها یکی از اصول اصلی توسعه در هر صنعت است و صنعت گاز در کشور ما جریان خونی است که در شریان اقتصادی جریان دارد و توسعه این صنعت بی‌شک به توسعه در دیگر بخش‌های تولید مانند صنایع فولادی و پتروشیمی و بخش‌های صنعتی می‌انجامد.