زمین‌های کشاورزی به طرح‌ هادی روستایی اختصاص نیابد

زمین‌های کشاورزی به طرح‌ هادی روستایی اختصاص نیابد

مهر: رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور در چهل و هشتمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی بیان کرد: هرگونه الحاق زمین به طرح هادی روستایی مستلزم دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است.

وی افزود: دفاتر مختلف سازمان باید نشست‌هایی با بخش‌های متناظر خود در مدیریت‌های امور اراضی استان برگزار و بر فعالیت آنان نظارت کنند و ایرادهای کار رفع شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: نظارت بر طرح‌های معاف از عوارض مانند گلخانه‌ها با دقت و حساسیت زیاد انجام شود تا انحراف از طرح‌ها صورت نگیرد.

وی افزود: تخصیص اراضی کشاورزی درجه یک و دو برای هر فعالیتی جز کشاورزی ممنوع است و همه استان‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

افلاطونی اعلام کرد: هماهنگی‌ها انجام شده است تا برای ۳۴ شهرستان حساس در کشور نیز فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی منصوب شود تا بتوانیم با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برخورد کنیم.