۳۹۵ هکتار اراضی کشاورزی در آذربایجان شرقی واگذار شد

۳۹۵ هکتار اراضی کشاورزی در آذربایجان شرقی واگذار شد

مهر: داداش نصیری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع اراضی که سال گذشته واگذار شد ۲۱۵ هکتار برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به آن و ۱۸۰ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی تعلق داشت.

وی ادامه داد: قرارداد طرح واگذاری زمین به طرح‌های کشاورزی و وابسته به آن در چهار فقره و قرارداد واگذاری زمین به طرح‌های غیرکشاورزی در ۱۰ فقره و در مجموع در ۱۴ قرارداد امضا و واگذار شد.

نصیری در مورد عملکرد مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط با حفظ کاربری اراضی تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری‌ها گفت: با توجه به لزوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی به فعالیت‌های غیرزراعی و باغی ۱۵۶ هکتار زمین در سال گذشته در استان تغییر کاربری یافته و از این محل ۵۰۸ میلیارد ریال به حساب خزانه واریز شده است.

وی افزود: این تغییر کاربری‌ها در قالب ۵۸۵ فقره صادر شد.

نصیری اضافه کرد: در سال گذشته مجوز ۳۲ هکتار تغییر کاربری در قالب ۳۰۹ فقره که مشمول عوارض تبصره یک ماده یک بودند و ۱۲۴ هکتار در قالب ۲۷۶ فقره مجوز که معاف از عوارض بودند از سوی امور اراضی استان صادر شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به عملکرد این واحد در تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۸ مورد تجمیع به مساحت یک هزار و ۱۸۵ هکتار در استان انجام شد.

نصیری افزود: همچنین در این مدت چهار مورد اراضی به مساحت ۶۴۲ هکتار در استان یکپارچه سازی شد.

وی با تبیین عملکرد مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ گفت: از مجموع سه هزار و ۹۰ روستایی که در استان وجود دارد تعداد یک هزار و ۲۳۴ روستا دارای تداخل شناسایی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر هفته ۱۲ روستا در کمیسیون رفع تداخلات استان بررسی می‌شود در سال گذشته یک هزار و ۱۲۶ روستا تعیین تکلیف و به ادارات ذیربط ابلاغ شد.

نصیری افزود: ۱۰۸ روستای باقیمانده نیز در دست بررسی است.

وی تعداد پلاک‌های تعیین تکلیف شده در قالب این طرح را ۳۶۵ پلاک و مساحت این اراضی را ۴۳۸ هزار و ۷۸۱ هکتار اعلام کرد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در مورد عمکلرد این واحد در مورد صدور سند اظهار کرد: سال گذشته برای ۱۹ هزار و ۸۷۹ قطعه زمین به مساحت ۹۰ هزار و ۸۱۰ هکتار سند زراعی صادر شد.

نصیری افزود: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز برای ۲۴ هزار و ۲۰۰ قطعه به مساحت ۲۸ هزار و ۴۴ هکتار سند صادر شده بود و در مجموع هفت سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار قطعه زمین به مساحت بیش از ۴۵۰ هزار هکتار سند دار شد.

نصیری به آمار حفاظت و شناسایی و قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۱۸ هکتار در قالب پنج هزار و ۱۱۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شد که از این تعداد ۱۹۰ فقره به مساحت ۶.۳ هکتار با استناد به احکام صادره قلع و قمع شد.

وی ادامه داد: همچنین ۹۰ هکتار و به تعداد ۲ هزار و ۵۵ فقره با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قلع و قمع شد و ۳۸۱ فقره نیز در نوبت اجرای احکام است.