چه تعداد عرضه اولیه امسال، در دستور کار سازمان بورس است؟

چه تعداد عرضه اولیه امسال، در دستور کار سازمان بورس است؟

مهر: یکی از موضوعاتی که امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم می‌تواند در دستور کار سازمان بورس قرار گیرد عرضه‌های اولیه است. رشد عرضه‌های اولیه می‌تواند موجب بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران در سال‌های اخیر شود.

خبرهای رسیده از سازمان بورس حاکی است ۲۰۰ عرضه اولیه در دستور کار این سازمان قرار دارد که فراینده بررسی شرکت‌ها هم اکنون در حال انجام است و به محض اینکه شرایط بورس به ثبات رسید این عرضه‌ها به ترتیب تا پایان سال انجام خواهد شد.