صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس تایید شد

صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس تایید شد

مهر: به نقل از سازمان خصوصی سازی ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی از تأیید صلاحیت متقاضیان خرید سهام شرکت‌های پرسپولیس و استقلال خبر داد و گفت: مطابق تشریفات مندرج در آگهی عرضه سهام شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال ایران و پرسپولیس امروز شنبه یکم اردیبهشت ماه جلسه کارگروه بررسی صلاحیت متقاضیان در محل سازمان خصوصی سازی و با حضور متقاضیان تشکیل شد.

سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در جلسه‌ای که تشکیل شد برای هر یک از دو شرکت پرسپولیس و استقلال یک تقاضا دریافت شده بود.

بازیان اضافه کرد: گروهی از بانک‌های غیردولتی شامل بانک‌های شهر ملت تجارت صادرات رفاه و اقتصاد نوین متقاضی خرید سهام پرسپولیس و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به همراه شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان بوعلی پارس و بندر امام متقاضی خرید سهام استقلال بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی مدارک متقاضیان خرید سهام دو شرکت یادشده و بحث و گفتگو و پیرامون موضوع در نهایت با تصمیم کارگروه صلاحیت متقاضیان مورد تأیید این سازمان قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد سازمان خصوصی سازی فهرست این متقاضیان را برای حضور در روز رقابت به سازمان بورس اعلام نماید.

بازیان گفت: بر اساس مفاد دستورالعمل مربوطه در عرضه شرکت‌های بورسی و فرابورسی بررسی صلاحیت تخصصی متقاضیان توسط کارگروه منتخب هیأت واگذاری و توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته و سایر صلاحیت‌ها شامل اهلیت عمومی و تمکن مالی توسط سازمان بورس و شرکت فرابورس صورت می‌گیرد.