حادثه در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر ۲ فوتی و ۴ مصدوم داشت

حادثه در اسکله پتروشیمی رازی ماهشهر ۲ فوتی و ۴ مصدوم داشت

مهر: ساعت ۱۰:۲۳ صبح امروز جمعه سقوط یک دستگاه جرثقیل پتروشیمی رازی که در اسکله شماره ۶ در حال انجام تعمیرات بوده است منجر به فوت ۲ نفر و مصدوم شدن چهار نفر از نیروهای تعمیرات شد.

همچنین ۲ نفر از مصدومان حادثه به صورت سرپایی درمان و ۲ نفر دیگر به مراکز درمانی اعزام شدند که حال عمومی افراد مطلوب است.

این حادثه بر اثر شکستگی بوم جرثقیل رخ داده است.

این حادثه خللی در فرایند تولید پتروشیمی رازی ایجاد نکرده است و روند تولید و فعالیت ادامه دارد.

علت حادثه در دست بررسی کارشناسان فنی قرار دارد.