۴۵۰ هزار کشاورز در طرح جهش تولید در دیمزارها مشارکت دارند

۴۵۰ هزار کشاورز در طرح جهش تولید در دیمزارها مشارکت دارند

مهر: علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی مربوط به حوزه زراعت است و این معاونت در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش هدایت برنامه‌ریزی و پشتیبانی را با سپردن کار به دست مردم ایفا می‌کند.

وی اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها را مشارکت حداکثری مردم در امنیت غذایی کشور دانست و افزود: در این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بیشترین محصول اساسی از مزارع دیم کشور برداشت می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح ۴۵۰ هزار کشاورز سراسر کشور با همکاری کارشناسان و فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در سطح ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم انواع محصولات اساسی مانند گندم جو دانه‌های روغنی حبوبات و علوفه کشت می‌کنند.

مهاجر در پایان تاکید کرد: جهش در کشاورزی یعنی افزایش چشمگیر و این جز با حضور و مشارکت مردم قابل دست یافتن نیست.