۶۰ درصد از بار مصرفی شبکه برق با کنتورهای هوشمند مدیریت می شود

۶۰ درصد از بار مصرفی شبکه برق با کنتورهای هوشمند مدیریت می شود

مهر: به نقل از توانیر احمدی با اشاره به بهره‌گیری دولت سیزدهم از ظرفیت قانونی بودجه سال‌های ١۴٠٠ و ١۴٠١ (بند د تبصره ١۵ قانون بودجه) و قانون بودجه سال ١۴٠٢ (جز ٢ بند ز تبصره ١۵) از نصب ٣ میلیون و ۶٠٠ هزار کنتور هوشمند برای انواع مشترکان شبکه برق کشور تاکنون خبر داد و افزود: در حال حاضر تقریباً تمامی مشترکان دیماندی کشور در تعرفه‌های مختلف به کنتور هوشمند مجهز شده اند که نشان می‌دهد حدود ۶٠ درصد بار شبکه برق کشور قابل پایش و مدیریت است.

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوری‌های نوین توانیر یادآور شد: همچنین ۶ مرکز کنترل در سراسر کشور ایجاد و زیرساخت نرم افزاری لازم جهت توسعه طرح برای ۶ میلیون مشترک و زیرساخت سخت افزاری برای توسعه ٣ میلیون مشترک از مجموع ٣٩ میلیون مشترک برق تاکنون فراهم شده و توسعه طرح به سایر مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص پیشینه طرح هوشمندسازی در صنعت برق خاطرنشان کرد: مطالعات لازم جهت پیاده سازی زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند در شبکه توزیع برق کشور از سال ١٣٨٨ و با تشکیل کمیته‌های تخصصی آغاز شد و پس از تدوین اسناد فنی و اجرایی ۵ طرح پایلوت در ۵ ناحیه کشور برای حدود یک میلیون مشترک تک فاز و سه فاز در قالب فاز اول طرح فهام تعریف شد که تاکنون بیش از ۴٠ عنوان سند در حوزه‌های مختلف فنی و اجرایی این طرح منتشر شده است.

احمدی مواردی چون تأمین مالی تحریم‌های ظالمانه نوسانات نرخ ارز تأمین مواد اولیه سازندگان اپیدمی کرونا و غیره را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که روند توسعه پروژه‌های هوشمندسازی را در طول اجرای طرح تحت تأثیر قرار داد.

مدیرکل هوشمندسازی و فن آوری‌های نوین توانیر ادامه داد: در سال ١٣٩۴ نصب کنتور هوشمند برای مشترکان دیماندی به عنوان یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو تکلیف شد و صنعت برق تصمیم گرفت از ظرفیت طرح‌های پایلوت برای تحقق این مهم استفاده کند که در نهایت با اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و موافقت پیمانکاران ابعاد طرح‌های پایلوت اصلاح و از حدود یک میلیون مشترک در ۵ ناحیه به هوشمندسازی کل مشترکان دیماندی سراسر کشور گسترش یافت و در حال حاضر تقریباً تمام مشترکان دیماندی کشور در تعرفه‌های مختلف به کنتور هوشمند مجهز شدند.