ستاد تنش آبی در سمنان راه اندازی می‌شود/توسعه گلخانه‌ها در اولویت

ستاد تنش آبی در سمنان راه اندازی می‌شود/توسعه گلخانه‌ها در اولویت

سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه آب یکی از مهمترین مسائل استان سمنان است تاکید کرد: ستاد تنش آبی در استان سمنان با مشارکت دستگاه‌های ذی ربط تشکیل خواهد شد تا تصمیمات مرتبط با کم آبی این مهمترین معضل استان سمنان اخذ شود.

وی با بیان اینکه این ستاد در کنار اقدامات عملی و عملیاتی می‌کوشد تا فرهنگ سازی و مدیریت مصرف را نیز مد نظر قرار دهد افزود: تبیین اهمیت صرفه‌جویی و مصرف درست آب با استفاده از فضای مجازی و رسانه‌ها از جمله دیگر وظایف این ستاد خواهد بود.

استاندار سمنان با بیان اینکه این ستاد می‌کوشد تا در راستای مقابله با کم آبی اقدامات عملی مانند توسعه گلخانه‌ها را نیز در دستور کار قرار دهد تاکید کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای و عدم توسعه کشت سنتی از جمله اقدامات دیگری است که در استان دنبال خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه توسعه سطح زیرکشت در استان سمنان با محدودیت روبرو خواهد شد بیان کرد: استفاده از محصولات کم آب بر در کنار توسعه کشت گلخانه‌ای در استان سمنان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب از دیگر اقداماتی است که در دستور کار مسئولان استانی قرار خواهد گرفت ابراز کرد: استفاده از سیستم نوین آبیاری و مدیریت منابع و مصرف از جمله مسائل دیگر با اهمیت در سراسر استان سمنان است که در ستاد تنش آبی هم در آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.

استاندار سمنان بیان کرد: مدیریت مصرف بهینه آب از جمله مهمترین اقداماتی است که در مجموعه استان سمنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.