تولیدات روستایی نیاز به مجوز دامپزشکی ندارد

تولیدات روستایی نیاز به مجوز دامپزشکی ندارد

مهر: مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی کشور از تدوین دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی برای تولیدی‌های دامی خبر داد و گفت: این دستورالعمل‌ها طبق نظر کارشناسان تا پایان فروردین تدوین و نهایی می‌شود.

وی افزود: طبق قانون سازمان دامپزشکی و آئین‌نامه‌های مربوطه روستاییان برای تولید در داخل روستا نیازی به مجوز سازمان دامپزشکی ندارند و این موضوع به ادارات کل ابلاغ شده است.

نوروزی ابراز امیدواری کرد که با این رویه تولید در روستا تسهیل و روستاها به کارکرد اصلی خود بازگردند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: کارکرد اصلی روستا تولید شیر پنیر کره ماست عسل خامه و دیگر محصولات روستایی است که با اجرای برخی از طرح‌ها و تغییر چهره روستا این کارایی از دست رفته و ضروری است با اتخاذ روش‌های مقتضی و تسهیل در تولید و حذف قوانین دست و پاگیر روستاها دوباره به کارکرد واقعی خود بازگردند.