تصویب ۶۷ پروژه تحقیقی ترویجی در راستای توسعه شبکه دانش کشاورزی

تصویب ۶۷ پروژه تحقیقی ترویجی در راستای توسعه شبکه دانش کشاورزی

مهر: محمد مهدی قاسمی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی‌ فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی را در راستای برنامه‌ریزی و پشتیبانی لازم برای توسعه منابع انسانی کنشگران مختلف نظام نوآوری کشاورزی عنوان کرد و گفت: توسعه منابع و زیرساخت‌های آموزش و ترویج کشاورزی توسعه شبکه دانش کشاورزی آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تربیت کشاورزان آینده توسعه مهارت شاغلان و متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی ترویج دانش و فناوری کشاورزی و توسعه رسانه‌های آموزشی ترویجی کشاورزی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در سال گذشته توسط مؤسسه است.

قاسمی با اعلام اینکه سال گذشته بیش از ۹۲۸۰ دوره مجازی شبکه آموزش کشاورزی (استانی و ملی) برگزار شده است گفت: ۶۷ پروژه تحقیقی ترویجی و مطالعاتی حوزه آموزش و ترویج کشاورزی و ۱۲۹ گزارش نهایی علمی و فنی در راستای توسعه شبکه دانش کشاورزی در سال گذشته در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی مصوب شده است.

وی برگزاری ۴ کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی در سراسر کشور با حضور بیش از ۳۰۰ هزار نفر را از دیگر اقدامات انجام شده در خصوص توسعه شبکه دانش کشاورزی عنوان کرد.

معاون سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر توانمندسازی زنان روستایی و عشایری گفت: آموزش ۶۵ هزار نفر از زنان روستایی و عشایری با ارائه آموزش‌های تخصصی ایجاد ۱۰۳ صندوق اعتباری خرد با عضویت حدود ۳۰۹۰ انتخاب و آموزش ۱۲ هزار نفر زن تسهیلگر توسعه روستایی راه‌اندازی سامانه سیتا و آموزش ۶۵ هزار نفر از زنان روستایی و عشایری با ارائه آموزش‌های تخصصی در این راستا در مؤسسه انجام شد.

وی از راه‌اندازی ۱۸ هنرستان وابسته وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: تربیت کشاورزان آینده با آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای ۲۲۲۴ دانش‌آموز سنجش مهارت ۱۶۵۸۶ هزار متقاضی دیپلم کشاورزی ایجاد و فعال‌سازی ۱۳۰ کانون جوانان روستایی و عشایری با عضویت حدود ۴ هزار جوان روستایی و تهیه و تدوین و ویرایش طرح کشاورزان آینده ایران از مهم‌ترین اقدامات مؤسسه در خصوص تربیت کشاورزان آینده در سال گذشته است.

قاسمی همچنین تدوین ۲۲۴ عنوان استاندارد شایستگی شغلی و معیار سنجش مهارت و آئین‌نامه‌های اجرایی برای استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای را از جمله اقدامات مؤسسه در توسعه مهارت شاغلان و متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی عنوان کرد.