جمع آوری چک های کاغذی؟ چک جدید اعلام شد

جمع آوری چک های کاغذی؟ چک جدید اعلام شد

خداحافظی با چک های فیزیکی

اقتصاد کلان: چک الکترونیک باهدف جلب‌توجه بانک‌ها به سمت فناوری‌های نوین، ابتدا توسط بانک مرکزی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ معرفی شد. این سامانه تاکنون در ۱۲ بانک اعم از صادرات، ملت، ملی، رسالت، رفاه، پارسیان، تجارت، کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، پاسارگاد و گردشگری به کارافتاده است.

علاوه بر این، پنج بانک دیگر یعنی آینده، مسکن، مهر، خاورمیانه و سپه نیز به‌زودی این سامانه را راه‌اندازی خواهند کرد و به مشتریان خود خدمات چک الکترونیکی ارائه خواهند داد. طبق اطلاعات بانک مرکزی، همه بانک‌ها در حال حاضر آمادگی پذیرش چک الکترونیک را دارند.

زمان پایان چک های فیزیکی

پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۶، چک‌های کاغذی از دایره استفاده خارج شده و جای خود را به چک الکترونیکی خواهند داد. بر اساس برنامه‌های فعلی، تمامی چک‌های فیزیکی باید تا این تاریخ به شکل الکترونیکی تبدیل شوند.