صادرات آبزیان ۳ درصد افزایش یافت

صادرات آبزیان ۳ درصد افزایش یافت

مهر: صادرات محصولات شیلات در سال ۱۴۰۲ با ۳ درصد افزایش به رقم ۳۱۰ میلیون دلار رسید. میزان وزنی محصولات شیلات صادر شده در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۴۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است در سال ۱۴۰۲ صادرات میگو با ۹۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ۳۲ درصد از ارزش کل صادرات را در بین محصولات شیلات به خود اختصاص داد.

در این گزارش با اشاره به اینکه کشورهای روسیه امارات متحده عربی و چین خریداران اصلی میگو صادراتی بودند می‌افزاید: صادرات میگو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل به لحاظ ارزش ۲۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است صادرات شیلات کمتر از ۷ دهم درصد از کل صادرات کشور بوده و در این مدت امارات چین روسیه و عراق بزرگترین بازار صادراتی محصولات شیلات کشور بوده‌اند.