بیش از ۱۳ هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه صادر شد

بیش از ۱۳ هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه صادر شد

مهر: در ۱۸ روز نخست سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۳ هزار و ۹۴۷ تن تخم مرغ از ایران به کشورهای مقصد صادر شده است.

بر اساس این گزارش ۷ هزار و ۱۳۳ تن به عراق ۶ هزار و ۲۲۳ تن به افغانستان ۳۹۱ تن به قطر و ۲۰۰ تن نیز به ترکمنستان تخم مرغ صادر شده است.

همچنین گفتنی است میزان صادرات تخم مرغ در فروردین ۱۴۰۲ حدود ۲۱ هزار و ۸۵۱ تن به کشورهای عراق افغانستان عمان و قطر بوده است.