تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی تا ۱۹ فروردین تمدید شد

تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی تا ۱۹ فروردین تمدید شد

مهر: بر اساس تصمیم کمیته مدیریت صید مرکز با حضور اعضای کمیته شامل نمایندگان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور شیلات استان‌های شمالی اتحادیه تعاونی‌های صیادان و سایر بخش‌های ذیربط از پایان ۱۵ فروردین سال جاری فصل صید رسمی صیادان ماهیان استخوانی در گیلان و مازندران به اتمام رسید؛ اما فعالیت تعاونی‌های پره‌ای که در امر تکثیر طبیعی و بازسازی ذخایر فعالیت دارند با رویکرد تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر و تأمین مولدین تا ۱۹ فروردین ماه سال جاری تمدید شد.

رضا عباسپور نادری مدیرکل دفتر امور صید و صیادی و دبیر کمیته مدیریت صید مرکز در این جلسه به بیان ضرورت‌های مدیریت صید ماهیان استخوانی و مصوبات مربوطه پرداخت و گفت: حفاظت از رودخانه‌ها با توجه به اهمیتی که در مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی دارد تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری توسط یگان حفاظت منابع آبزی استان‌ها مورد حفاظت و کنترل قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به شرایط استان گلستان که ماهیگیری در برخی از مناطق استان توجیه اقتصادی نداشته است و در راستای بهبود شرایط معیشتی تعاونی‌های پره این استان مدت صید تا پایان فروردین ماه سال جاری با مدیریت و پایش شیلات استان و مرکز تحقیقاتی شیلات استان تمدید شد.

عباسپور نادری با اعلام آنکه خوشبختانه شرایط صید ماهیان استخوانی در استان‌های گیلان و مازندران مناسب بوده است و به هیچ عنوان به دنبال تمدید فصل صید نیستیم گفت: در راستای حمایت بیشتر از تعاونی‌های پره استان‌های گیلان و مازندران که در بازسازی ذخایر کمک بزرگی هستند به عنوان تشویق تا ۱۹ فروردین ماه فعالیت صید در این دو استان تمدید شد و به طور کلی در مدیریت صید ماهیان استخوانی ضمن توجه به ملاحظات تحقیقاتی و علمی به ملاحظات اجتماعی و مدیریتی هم باید توجه شود و تصمیم همه جانبه و مناسب اتخاذ شود.