تهدید گندمزارها با تهاجم بیماری زنگ زرد

تهدید گندمزارها با تهاجم بیماری زنگ زرد

مهر: گندم یکی از محصولات استراتژیک در حوزه امنیت غذایی است که بیش از ۴۰ درصد انرژی روزانه ایرانیان را تأمین می‌کند. در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیون و ۳۷۵ تن گندم از کشاورزان خریداری شد که به طور قطع آمار تولید بیش از این رقم بوده است. پیش بینی می‌شود آمار خرید تضمینی گندم امسال در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به حدود ۱۱.۵ میلیون تن برسد.

یکی از نکات مهم در تولید محصولات کشاورزی جلوگیری از شیوع آفات بوده که ضمن ضرر و زیان کشاورزان آمار تولید را تهدید می‌کند. امسال بخشی از گندمزارهای کشور مورد تهدید بیماری‌های زنگ زرد و سایر بیماری‌ها قرار دارد که در این زمینه علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: لازمه خودکفایی در گندم مراقبت از مزارع توسط کشاورزان است.

وی افزود: برخی از مزارع در مناطق گرم و معتدل مانند خوزستان ایلام به ویژه استان‌های گلستان مازندران و خراسان شمالی مورد تهاجم بیماری زنگ زرد و انواع بیماری‌های گندم قرار گرفته‌اند.

مهاجر با تاکید بر لزوم سمپاشی مزارع خرده مالکی عنوان کرد: امیدواریم به توصیه‌های کارشناسان توجه کرده و اراضی خرده مالکی توسط کشاورزان علیه بیماری‌های گندم سمپاشی شود تا بتوانیم تولید را به مرحله خودکفایی برسانیم.