نمونه برداری از بذرهای گوجه و فلفل وارداتی در مبادی ورودی حذف شد

نمونه برداری از بذرهای گوجه و فلفل وارداتی در مبادی ورودی حذف شد

مهر: بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران با توجه به انجام تست بذرهای گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای در کشور مبدأ از نظر ویروس‌های روگوز و پپینو انجام تست در مبادی ورودی ایران غیرضروری بوده و حذف می‌شود.

موضوع امکان حذف نمونه‌برداری از بذرهای گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای وارداتی در گمرکات کشور به منظور تست ویروس روگوز از طرف شورای گفت‌وگو بررسی شد.

به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشست‌هایی با حضور نمایندگانی از معاونت امور زراعت وزارت کشاورزی سازمان حفظ نباتات مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی مؤسسه ثبت و کنترل و گواهی بذر انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده برگزار شد.

با توجه به رویکرد مناسب و تسهیل‌گر سازمان حفظ نباتات قرار شد حذف نمونه‌برداری از بذرهای گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای وارداتی در گمرکات کشور به منظور تست ویروس روگوز گوجه‌فرنگی برای ۲ الی ۳ ماه مورد پایش قرار گیرد و در صورت بروز مشکل مجدد موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نظر نهایی در این رابطه اعلام شود.

پس از پیگیری‌های لازم در نهایت مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد با توجه به انجام تست بذرهای گوجه‌فرنگی و فلفل در کشور مبدأ از نظر ویروس‌های روگوز و پپینو انجام تست در مبادی ورودی کشور ضروری نبوده و حذف می‌شود.