اطلاعات ۷۳ میلیون مشترک تلفن همراه آمریکایی از دارک وب سردرآورد

اطلاعات ۷۳ میلیون مشترک تلفن همراه آمریکایی از دارک وب سردرآورد

ایسنا: این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد این اطلاعات که حدود دو هفته قبل، افشا شده است، شامل اطلاعات شخصی مانند شماره بیمه است و به نظر می رسد مربوط به سال ۲۰۱۹ و قبل از آن باشد. منبع این داده ها همچنان در دست بررسی و تحقیق است و معلوم نیست از داخل شرکت یا فروشنده دیگری بوده است.

شرکت AT&T اعلام کرد هنوز شواهدی از دسترسی غیرمجاز به سیستمهای این شرکت وجود ندارد و نشت این داده ها، تاثیری روی فعالیتهای این شرکت نداشته است. این شرکت رمزعبور میلیونها مشترک خود را پس از اطلاع از نشت داده های مشتریانش، تغییر داد.

در بیانیه AT&T آمده است: این شرکت به طور فعال با افرادی که اطلاعاتشان افشا شده، در ارتباط است و در صورت لزوم، امکان بررسی اعتبار مشتریان را با هزینه خود، فراهم خواهد کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت AT&T، سومین اپراتور تلفن همراه بزرگ آمریکا پس از وریزون و تی موبایل است. این شرکت در فوریه، با اختلال گسترده خدماتش روبرو شد که رفع آنها، ساعتها زمان برد و باعث تحقیقات از سوی دولت فدرال شد.